Denne kan være forsiden som ønsker nye gjester velkommen.  Alternativ er å ha nyhetssiden som forside, og dette som et menyvalg.

Her kan det stå hvor og når klubben spiller mm.

Det kan pyntes med bilder 🙂

Siden er satt opp med WP-theme ColorMag.